Zainteresowanych wspó³prac¹ handlow¹ w Rosji zapraszamy
do kontaktu z naszym przedstawicielem:

"Olenivit"
ul. B.Tena 14
Lwów

tel. +380 97 440 46 08
fax +380 32 247 73 02
www.wool-center.net
osoba kontaktowa: Junak Andrei